روزه‌دارانی کـه ‌سـردرد می‌گیـرنـد - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه داری و بیماری‌ ها - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه داری در بیماران کلیوی - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
20 راهکار برای تغذیه درست در ماه رمضان - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
بیماران روانی می ‌توانند روزه بگیرند؟ - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه داری در افراد و شرایط مختلف - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه در بیماری های اعصاب و روان - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه در بیماری های گوارشی - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
تاثیر روزه بر بیماری های جسمی و روحی - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه داری برای بیماران دیابتی چاق بسیار مفید است - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
یک هفته برنامه ی غذایی برای سحری و افطار - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
رژیم غذایی در افراد مبتلا به سنگ های کلیه (1) - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
خطرات مصرف قرص ضد بارداری در ماه رمضان - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
دانستنی های تغذیه در ماه رمضان - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
رمضان در كنار پزشک - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
بیماران روانی می ‌توانند روزه بگیرند؟ - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
تأثیر روزه بر سلامت روان - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه داری در مبتلایان به سکته مغزی - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
فلسفه و حکمت روزه - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه و دیابت نوع دوم - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
فوق تخصص غدد: روزه برای بیماران دیابتی تیپ یك مضر است - یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
روزه در بیماران دیابتی و قلبی - شنبه چهاردهم مرداد 1391