تلفن مرکز تست نوار عصب و عضله آرمان در کلینیک توانبخشی آرمان
۸۸۷۷۶۹۰۳-۴
۸۸۶۵۳۸۸۹-۹۲

آدرس سایت مرکز نوار عصب و عضله آرمان

www.armanclinic.com

www.armanpmr.com

www.irandpt.bloghaa.com

 

نوار عصب و عضله آزمایشی برای بررسی سلامت اعصاب حسی و حرکتی اندامها (دست و پا) و عصب صورت (Facial ) بکار میرود. حضور اساتید دانشگاهی برای انحام نوار عصب و عضله به وسیله پیشرفته ترین دستگاه های الکترومیوگرافی در مرکز نوار عصب و عضله آرمان اطمینان خاطر همه را از بابت دقت وصحت این آزمایش فراهم نموده است . از جمله موارد شایع کاربرد مواردی است که بیمار اظهار خواب رفتگی ، گزگز شدن دست ها یا پاها دارد. دردهای تیر کشیده در اندام هامانندسیاتیک ، ضعف عضلانی پیشرونده و لاغر شدن عضلات اندام ها از سایر موارد استفاده از این آزمایش می باشد. در مواردیکه نصف صورت فلج شده (فلج فاسیال) آزمایش نوار عصب و عضله برای تعیین میزان آسیب دیدگی عصب صورتی و احتمال بهبودی آن بسیار مفید خواهد بود. بسیاری از بیماریهای نادر سیستم عصبی محیطی تنها بوسیله این روش تشخیص داده می شود.